PROGRAM TRÉNINKŮ

2­x denně trénink na ledě (1 tréninková jednotka 60 min)

Forma:

Skupinový trénink: technika bruslení,vedení kotouče, přihrávky, zpracování přihrávky, střelba
Dělený trénink
Specializovaný trénink pro: obránce, útočníky, brankáře

Druhy cvičení:

Herní cvičení komplexní (celohřišťová, řešení rovnovážných a nerovnovážných situací 1-1, 2-2, 2-1 )
Herní cvičení analytická ( prostorově omezená, uvolňování hráčů v prostoru kolem branky, rovnovážná cvičení )

Tréninková hra, modifikovaná hra (s využitím různého počtu hráčů na ledě)
Powerskating ( efektivní technika bruslení,jízda v hranách,přenášení váhy,pohyb v kolenou )

2x denně trénink mimo led ( 1 tréninková jednotka 60 min.)
Rozvoj komplexních pohybových schopností a dovedností
Kondiční průprava - síla, rychlost,vytrvalost, obratnost
Aerobik,strečink - koordinace pohybů, uvolňování svalových skupin
Hry
Regenerace
Bazén - průpravná cvičení
Psychologická příprava
Beseda s hráči NHL
Individuální a kolektivní projev hráče jako osobnosti (sebedůvěra,disciplína)
Teambuilding (týmová součinnost,vzájemná důvěra)

Odpočinkové odpoledne
Kino, bowling, ZOO
Oheň - opékání ( barbecue )